Förerningen Svenska Specialläger


Föreningen Svenska Specialläger startades hösten 2006 av några engagerade och kämpavilliga personer. Vi ville från början fortsätta en tradition med ett Lekläger som funnits länge, men i ny och egen regi. Med föreningen vill vi även skapa möjligheter till en varierad fritid för alla och ge en chans till människor med olika utvecklingsstörningar att få komma ut i naturen, då vi tycker att det är en rättighet.

Svenska Specialläger är en helt ideell förening och riktar sig till medlemmar i alla åldrar. Vi som är medlemmar är det till stor del för gemenskapen och den glädje vi får tillbaka från våra gäster.

Leklägret är vårt flaggskepp och är ett läger som riktar sig dels till människor med utvecklingsstörning och dels till medhjälpare och ledare som vill ha en lite annorlunda sommarupplevelse. Traditionellt har Leklägret en scoutanknytning, vilket vi försöker bevara i Svenska Specialläger och vi ser fram emot möjligheter till framtida samarbete med olika kårer och scoutarrangemang.

Svenska Speciallägers styrelse, tillsammans med föreningens medlemmar arbetar med bland annat aktivitetsutveckling, där vi försöker vidareutveckla Svenska Speciallägers befintliga aktiviteter samt utveckla nya. Vi vill vidareutveckla Leklägret och samtidigt se vad det finns för intresse för aktiviteter, både för personer med och utan utvecklingsstörning. Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att utveckla sig själva och vill därför försöka att erbjuda olika former av utbildning, bland annat genom samarbete med andra föreningar och organisationer. Vi vill bli en naturlig del i Svenskt föreningsliv och måste därför göra oss kända och skapa olika kontakter.